Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju

Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju

Tokom upravljanja zaključenim ugovorima između našeg klijenta i osiguravača koristimo savremen informacioni sistem koji nam omogućava potpun uvid u pregled polisa i šteta. Ovaj proces obuhvata:

  • Kontrolu ispravnosti dokumenata
  • Obračun premije
  • Praćenje računovodstvenih promena
  • Obavljanje dodatnih administrativnih poslova
  • Praćenje statusa svih polisa i šteta

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?