Ugovaranje programa osiguranja

Ugovaranje programa osiguranja

Na osnovu potreba i rizika usmerenih na poslovanje naših klijenata, vršimo ugovaranje programa osiguranja, što obuhvata sledeće usluge:

  • Definisanje detaljnog zahteva za osiguranje
  • Analizu ponuda od različitih osiguravajućih društava
  • Izbor najoptimalnije ponude u smislu premije, osiguravajućeg pokrića, uslova i boniteta osiguravača

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?