Analiza rizika

Analiza rizika

U cilju odabira najpovoljnije osiguravajuće polise, za svoje klijente vršimo istraživanje i analizu, što podrazumeva:

  • Izradu audita u osiguranju
  • Analizu dosadašnjih štetnih događaja
  • Izrada elaborata o proceni rizika
  • Predlog za smanjenje i pokriće poslovnih rizika
  • Pregled dosadašnjih štetnih događaja i način njihovog pokrića kroz osiguranje

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?