Usluge

Analiza rizika
Analiza rizika

Izrađujemo analizu dosadašnjih štetnih događaja, elaborat o proceni rizika i predlog za njegovo pokriće i smanjenje.

PROČITAJ VIŠE
Ugovaranje programa osiguranja
Ugovaranje programa osiguranja

Analiziramo postojeće polise osiguranja i izrađujemo predlog za najoptimalnije osiguravajuće pokriće shodno vašim ...

PROČITAJ VIŠE
Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju
Upravljanje zaključenim ugovorima o osiguranju

Pratimo vas po svim ugovorenim oblicima osiguranja tokom njegovog trajanja. To znači da kontrolišemo ispravnost...

PROČITAJ VIŠE
Podrška u rešavanju šteta
Podrška u rešavanju šteta

Pomažemo vam u podnošenju zahteva za nadoknadu štete, vršimo kontrolu i komplementiranje i dokumenata i pružamo vam potpunu asistenciju.

PROČITAJ VIŠE
Preventivne mere
Preventivne mere

Pratimo za vas dospeća polisa osiguranja, pružamo savete i informacije oko mogućih proširenja osiguravajućeg pokrića.

PROČITAJ VIŠE