Sajber osiguranje

Osiguranje od odgovornosti IT kompanija i sajber osiguranje

Sa ekspanzijom IT industrije i poslovanja onlajn – što je u današnje vreme nezaobilazno – raste i potreba za sajber osiguranjem. U isto vreme raste i sajber rizik koji može ozbiljno ili trajno ugroziti vaše poslovanje. Zato se ova vrsta osiguranja ne odnosi samo na IT kompanije, već na sve one koji u svom poslovanju koriste, ili se oslanjaju, na internet ili cloud tehnologiju.

U odnosu na delatnost vaše kompanije i potencijalne oblasti rizika, možete birati između nekoliko vrsta sajber osiguranja:

  • Osiguranje od odgovornosti IT kompanija i sajber osiguranje
  • IT osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete
  • Osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu

Biranje jedne od navedenih polisa ili njihovo kombinovanje nudi vam pokriće u različitim situacijama i odnosi se na različite oblasti poslovanja:

1. Odgovornost za bezbednost i privatnost podataka trećih lica

Bezbednost podataka trećih lica, posebno kada je u pitanju sajber bezbednost, je sveprisutan problem koji pogađa kako najveće globalne kompanije, tako i vlasnike malih biznisa. Polisa sajber osiguranja je zato kreirana tako da vas štiti i pokriva vaše troškove u slučaju da dođe do curenja podataka i tužbe od strane trećeg lica, bilo da je u pitanju nemar, nesrećna okolnost, sajber kriminal ili greška prilikom čuvanja i deljenja podataka.

2. Upravljanje kriznom situacijom u slučaju povrede privatnosti podataka

Osim sudskih troškova i eventualnih nadoknada, povređivanje privatnosti podataka obuhvata i svojevrsni krizni menadžment:

– obaveštavanje lica o incidentu

– pravovremeno i efikasno reagovanje i saniranje posledica kako bi se predupredio dalji štetan ishod

– angažovanje profesionalaca

– komunikaciju i angažovanje medija

3. Obnavljanje izgubljenih podataka i poslovne dobiti

U slučaju sajber incidenta ili curenja podataka, kompanije neminovno prolaze kroz proces ponovnog uspostavljanja poslovanja uz sve prateće troškove koji utiču kako na finansijske, tako i na sve druge resurse. U tom slučaju, polisa koja pokriva vaše troškove vas rešava finansijskih briga i samim tim skraćuje vreme potrebno da se poslovanje firme vrati u kolosek.

4. Odgovornost za profesionalne tehnološke usluge

Sajber osiguranje je namenjeno kako kompanijama koje pružaju IT usluge, tako i kompanijama koje u sopstveno ime angažuju pružalaca IT usluga. Ono pokriva vaše troškove ukoliko dođe do tužbe zbog bilo kakve povrede dužnosti ili dogovora usled nemara, propusta pri pružanju usluga, plagiranja i prisvajanja tuđih ideja i rešenja, piraterije itd.

5. Odgovornost za multimedijalne sadržaje

Ova polisa se odnosi na kompanije koje se bave kreiranjem multimedijalnog sadržaja ili koje za isto, u sopstveno ime, angažuju pružalaca usluga kreiranja multimedijalnog sadržaja. Ona pokriva vaše troškove u slučaju tužbe zbog povrede dužnosti usled nemara, propusta, piraterije i zloupotrebe autorskih prava.

6. Sajber iznuda

Sajber iznuda podrazumeva pretnju – najčešće praćenu zahtevom za uplaćivanje velikih svota novca. Pretnja se može odnositi širenje virusa unutar vaših IT sistema, krađu ili uništenje podataka, onemogućavanje pristupa vašim IT sistemima itd.

Nažalost, i pored uspostavljanja različitih zaštitnih sistema, sajber napadi i iznude su i dalje stalna pretnja kompanijama, koja može da dovede do ogromnih troškova. Polisa sajber osiguranja vas štiti u slučaju štetnih posledica sajber iznude i pokriva troškove saniranja štete i povratka IT sistema kompanije na pređašnje stanje.

Osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu

Kada dođe do povrede informacija klijenata, posledice mogu biti brojne. Najčešći uzročnici ovakvih slučajeva podrazumevaju:

u sajber kriminal, propusti i slučajne greške pri pisanju programa, čak i savet koji ste dali klijentu a koji je za njega imao nepovoljne posledice u vidu sajber štete. U bilo kojoj od navedenih situacija, klijent ima pravo da tuži kompaniju.

Zato bi svaka kompanija koja se bavi IT ili srodnom delatnošću trebalo da razmotri osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu. Ove polise najčešće podrazumevaju pokrivanje:

  • Finansijskih izdataka za pravne usluge
  • Sudske troškove
  • Troškove presude

Polisu je, svakako, moguće prilagoditi specifičnostima poslovanja klijenta i posebnom zahtevima i željama.

It osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete

Rizici od povrede podataka podrazumevaju širok spektar neželjenih situacija. U slučaju da su poslovne tajne i informacije ugrožene, osiguranje može da pokrije:

– Obaveštavanje klijenata o štetnom događaju

– Organizovanje PR kampanje sa ciljem rešavanja posledica štetnog događaja i povraćaja ugleda kompanije

– Pokrivanje pravnih troškova u slučaju tužbe

– Kreditni monitoring za klijente koji trpe posledice štetnog događaja

– Rešavanje ili pokrivanje troškova

Osiguranje od odgovornosti it kompanija i sajber osiguranje

Rizik se ovde odnosi na povredu podataka, poslovnih tajni, podataka o kreditnim i platnim karticama, privatnih i zdravstvenih informacija, krađu uređaja koji mogu da sadrže poverljive informacije, prenošenje virusa trećem licu, neadekvatna zaštita od hakera kao i povreda intelektualne svojine.

Osiguranje od sajber rizika je osmišljeno tako da vam pruži podršku i zaštitu u slučaju povrede podataka, i to u dva slučaja: kod kompromitovanja informacija kompanije i kod nanošenja iste štete trećem licu. Zato možemo da izdvojimo dve vrste osiguranja u ovoj oblasti:

  • Osiguranje od sajber odgovornosti za direktne štete nanete kompaniji
  • Osiguranje od sajber odgovornosti prema trećem licu

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?