Osiguranje od opšte i profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Iako kompanije većinski streme poštovanju propisa, normi i pravila vezanih za svoju delatnost, nezgode i greške su uvek moguće. Kada je izvesna šteta namenjena trećem licu, osiguranje od profesionalne odgovornosti pružiće vam adekvatnu zaštitu od nepredviđenih troškova i pravnih posledica.

Možete se odlučiti za:

  • Osiguranje od opšte odgovornosti
  • Odgovornost poslodavca prema zaposlenima

Šta pokriva osiguranje od opšte odgovornosti?

Osiguranje od opšte odgovornosti posebno preporučujemo klijentima koji u sopstvenim prostorijama imaju kontakt sa svojim klijentima i saradnicima. Ono vas štiti u slučaju nepažnje koja može da ošteti kako vas, tako i zaposlene i treća lica i/ili njihovu imovinu. U slučaju tužbe, osiguranje pokriva ne samo nadoknadu na osnovu zahteva podnetog protiv vaše kompanije ili osoblja, već i sudske troškove koji se u ovom slučaju ne mogu izbeći.

Takođe možete i kombinovati više vrsta osiguranja. U tom slučaju, pružena vam je zaštita u slučaju materijalne ili nematerijalne štete načinjene trećem licu, previda u proizvodnji, povreda na radu, oštećenja stvari zaposlenih, kao i skupa drugih odgovornosti koje polisa pokriva u skladu sa specifičnostima vašeg poslovanja.

Kapacitet ovog pokrića može uštedeti veliku svotu novca na ime pravnih i drugih troškova u slučaju bilo kakve nezgode i nemara, što može biti od ključne važnosti kada je uspešnost vašeg poslovanja u pitanju.

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?