Osiguranje naplate potraživanja

Osiguranje naplate potraživanja

Kreditno osiguranje, odnosno osiguranje naplate potraživanja, osigurava dobavljače od rizika neplaćanja njihovih potraživanja od strane kako domaćih tako i inostranih kupaca.

Kompanije već decenijama osiguravaju svoju imovinu, zaposlene, menadžment, opremu, intelektualnu svojinu i delatnost preduzeća, dok najvažnije – potraživanja od kupaca – najčešće ostaju nezaštićena. Potraživanja predstavljaju 30-40% imovine preduzeća. Velika insolventnost može se dogoditi češće od požara ili krađe ili drugog većeg gubitka. Usled nestabilnih tržišnih uslova, kašnjenja u plaćanju i brojnih drugih rizika kada je naplata potraživanja u pitanju, kompanije trpe posledice kao što je nelikvidnost u poslovanju, negativan uticaj na buduće prihode i izmirivanje obaveza.

Koje rizike pokriva osiguranje naplate potraživanja?

Osiguranje naplate potraživanja je osmišljeno tako da vam obezbedi sigurnost i izvesnost u naplati. Najpre ga preporučujemo klijentima koji posluju sa stranim tržištem, premda je ono namenjeno svim trgovinskim preduzećima, kompanijama i proizvođačima koji trguju uslugama.

Onda kada je na disciplinu u naplati kupaca nemoguće uticati, osiguranje naplate potraživanja je odlično rešenje. Osiguranje naplate potraživanja pokriva rizike:

– stečaja kupca

– insolventnosti kupca

– svaki oblik neplaćanja ili kašnjenja uplate od strane kupca

Koje su prednosti kreditnog osiguranja?

Kreditno, odnosno osiguranje naplate potraživanja, nudi stabilnost vašem poslovanju na više načina. Neke od prednosti su:

 • Zaštita od nenaplativih potraživanja
 • Povećanje prodaje
 • Povećanje konkurentnosti
 • Siguran izlazak na nova tržišta
 • Mogućnost povoljnijeg zaduživanja kod banaka
 • Adekvatna obaveštenost o tržištu

Koristi za kupca i prodavca su u slučaju odlučivanja za kreditno osiguranje višestruke. Kupac dobija mogućnost odloženog plaćanje i unapređenja cash flow-a, dok prodavac stiče međunarodnu konkurentnost, mogućnost da se polisa koristi kao kolateral a cena osiguranja ukalkuliše u cenu proizvoda.

Zašto da odaberete Eurosolutions kao saradnika pri kreditnom osiguranju?

 • Eurosolutions je partner sa organizacijom ICBA (International Credit Brokers Alliance), što nam omogućava direktan pristup globalnom tržištu osiguranja i glavnim osiguravačima u ovoj oblasti, kao što su:
         
 • Ne obraćamo se lokalnom tržištu, tj. lokalnim osiguravajućim kućama, već koristimo isključivo direktne veze sa pomenutim globalnim osiguravačima i vršimo direktne veze sa njihovim centralama.
 • Obezbeđujemo bolje uslove za naše klijente, i to kroz povoljnije premijske stope kao i kroz procenat ispunjenosti zahtevnih kreditnih limita za kupce naših klijenata.

Koje su ključne koristi od kreditnog osiguranja koje obezbeđuje Eurosolutions/ICBA?

 • ICBA brokeri olakšavaju povećanu osiguranu prodaju
 • ICBA brokeri obezbeđuju da premije osiguranja pokrivaju većinu kupaca
 • ICBA brokeri imaju stručnost i lokalne odnose sa osiguravačima
 • ICBA brokeri rade sa nekoliko globalnih osiguravača kako bi obezbedili veće kreditne limite
 • ICBA brokeri pružaju obaveštajne podatke za dobre poslovne odluke

Ukoliko želite da podneste zahtev za ponudu molimo Vas da prezumete aplikacionu formu, detaljno je popunite I pošaljete na tradecredit@eurosolutions.rs. Uz aplikacionu formu potrebno je da pošaljete i potpisano I pečatirano ovlašćenje na memorandumu firme.

Ovde možete  preuzeti Application form i Authorization letter:

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?