Osiguranje finansijskih ustanova

Osiguranje finansijskih ustanova

Više nego ikada, svedoci smo složenosti finansijskih institucija i rizika koji su te ustanove izložene. Bilo da ste banka, osiguravajuća kuća, brokerska kuća, berza, fond za rizik, VC ili privatni kapital, izloženi ste mnogim rizicima, kao što su:

– Tužbe protiv direktora i rukovodilaca
– Nepoštenje ili lična korist zaposlenih
– Prevare treće strane ili sajber kriminal
– Zloupotreba kreditne kartice
– Nezadovoljstvo kupaca
– Tužbe zaposlenih
– Problemi sa naplatom potraživanja i drugo.

Ne postoji univerzalni proizvod koji bi osigurao gore navedene rizike, već je potrebna kombinacija sledećih osiguranja da bi se na adekvatan način pokrili rizici finansijskih institucija:

– BBB – Bankers Blanket Bonds
– Osiguranje od odgovornosti direktora i rukovodilaca
– Osiguranje od profesionalne odgovornosti
– Osiguranje za slučaj krivičnih dela zaposlenih ili trećih lica
– Osiguranje od elektronskog i kompjuterskog kriminala
– Osiguranje od prevare sa kreditnim karticama
– Osiguranje novca u tranzitu
– Osiguranje naplate potraživanja itd.

Tražite pouzdanog partnera, zastupnika ili konsultanta?