Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od opšte odgovornosti

pokriva odgovornosti za štete nastale iz delatnosti osiguranika, iz posedovanja stvari, pravnog odnosa ili određenog svojstva kao izvora opasnosti koji su označeni u polisi osiguranja. Predmet osiguranja je zakonska odgovornost osiguranika za štetu usled smrti, ozlede tela ili narušavanja zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe nastale u obavljanju ili u vezi sa obavljanjem funkcija iz svoje delatnosti.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

predmet osiguranja je građansko-pravna ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štetu nastalu oštećenim osobama zbog neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obaveze osiguranika, uz uslov da je osiguranik dužan u ispunjenju obaveze iz svoje profesionalne  delatnosti postupati sa povećanom pažnjom, prema pravilima i običajima struke i sa pažnjom dobrog stručnjaka.

Osiguranjem se mogu pokriti odgovornosti advokata, sudskih veštaka, revizora i poreskih savetnika, stečajnih upravnika, turističkih agencija, agencija za posredovanje u prometu nekretnina, lekara  drugog medicinskog osoblja, itd.

Osiguranje od odgovornosti za proizvode 

osigurava se zakonska građanska odgovornost  osiguranika za štete prouzrokovane smrću, povredom tela ili zdravlja, kao oštećenjem ili uništenjem stvari trećeg lica od proizvoda koji su stavljeni u promet.

Osiguranje od odgovornosti članova Uprave ili Nadzornog odbora 

pokrivena je šteta koju bi odgovorna osoba koja je član Uprave ili Nadzornog odbora mogla prouzrokovati Društvu, delimičnim ili neurednim preduzimanjem neke aktivnosti ili propuštanjem preduzimanja neke aktivnosti, a koja ima za posledicu štetu Društvu.